La situazione iniziale

Nelle applicazioni dove i pezzi hanno funzionalità anche estetiche è indispensabile una movimentazione del materiale completamente controllata della barra intera prima e dei pezzi prodotti dopo il taglio, altrimenti si rischiano scarti elevati e pezzi di qualità non conforme.

Rozwiązanie

Detale obrabiane na maszynach Lasertube są stale podpierane i przenoszone na powierzchniach odpornych na zadrapania. Zapobiega się uderzeniom tak, by nie powstawały braki z powodu braku doskonałej integralności powierzchni oraz w celu zagwarantowania stałej jakości dla całej produkcji.

Korzyści

Wydajność procesu produkcyjnego- jak w sztafecie - zależy w dużej mierze od jego ogólnej wydajności. Nie jest ważne zatem tylko cięcie ale prawidłowe przemieszczanie prętów surowych od wejścia aż do wyjścia półproduktu.

Aspekty techniczne

Powierzchnie odporne na zarysowania i precyzyjne korekty chwytaków zachowują integralność detali nawet na powierzchniach nie objętych cięciem laserem. Ślizgi ułatwiają przemieszczanie się materiału z jednego etapu do drugiego, zintegrowane stanowiska zbiorcze pomagają unikać upadków i uderzeń.